Oznámenie o strategickom dokumente

„Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ Informácia pre verejnosť    Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:...