Obec Točnica v súvislosti s voľbou prezidenta, ktorá sa bude konať 16.marca2019 zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec.tocnica@stonline.sk