Dňa 2.6.2017 sa deti z našej obce po dlhej dobe zúčastnili územného kola súťaže Plameň v Poltári. Umiestnili sa na treťom mieste.

Dňa 10.6.2017 sa aj dospelý po dlhšej dobe zúčastnili územnej súťaže v Málinci.