Obec Točnica v súlade s ustanovením zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre referendum vyhláseného na sobotu 21.01.2023 oznamuje, že pre celú obec vytvorila jeden volebný okrsok a určila volebnú miestnosť v sále Kultúrneho domu Točnica.