Drevená zvonica

Drevená zvonica z roku 1791 je dominantou stredu obce. Podľa školskej kroniky bola zvonica v r. 1873 presunutá na súčasné miesto na drevených valcoch. Drevenú zvonicu vyhlásili za Národnú kultúrnu pamiatku 9.novembra 1963.

Katolícky kostol

V katolíckom kostole svätého Jozefa, ženícha Panny Márie sa raz za týždeň konajú bohoslužby. Vpravo od kostola je miestny cintorín, v ktorom je pochovaný vojak seržant F.V. Šelkopljasov.

Pri bytovke

Obecná bytovka pri ceste do Cinobane stojí v obci od roku 1968. Bola pôvodne určená pre robotníkov miestneho družstva.

Evanjelický kostol

Vpravo od cesty je evanjelický klasicistický kostol z roku 1806. Bohoslužby sa konajú raz za dva týždne.

Z juhu od cesty

Pekný panoramatický pohľad na časť obce sa naskytne pri príjazde od Lučenca. Do hniezda v zákrute sa každoročne vracajú bociany.

Špeciálny spôsob hlasovania.

Obec Točnica, prijíma žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov, výlučne telefonicky, do 28. októbra 2022 do 12. hodiny a to u zapisovateľky miestnej volebnej komisie: Jana Koristeková, č. t. 0905479892.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

a/ meno a priezvisko

b/ rodné číslo

c/ adresa trvalého pobytu

d/ adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

e/ telefonický kontakt

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.