Vpravo od cesty je evanjelický klasicistický kostol z roku 1806. Bohoslužby sa konajú raz za dva týždne.

Evanjelický kostol je v správe evanjelickej fary augsburského vyznania v Tomášovciach. Zborovým farárom je tohto času Mgr. Michal Gubo. Interiér kostola je zaklenutý krížovými klenbami. Má sedlovú strechu. Oltár murovaný, neoslohový s obrazom Krista na Olivovej hore od lučenského maliara F. Ďurkoviča. Do roku 1873 bola súčasťou kostola aj zvonica, ktorú však presunuli vyššie od kostola.
Významné miesto v kostole má organ, ktorý postavila významná organárska firma Rieger Ottó – Budapest v roku 1912. Nástroj sa výnimočne zachoval bez akýchkoľvek dodatočných zásahov. Rekvirácii nepodľahli ani prospektové píšťaly, čo zvyšuje historickú hodnotu pamiatky. V súčasnosti je organ nefunkčný.