Obecná bytovka pri ceste do Cinobane stojí v obci od roku 1968. Bola pôvodne určená pre robotníkov miestneho družstva.

Potravné družstvo bolo v Točnici založené 17.novembra 1929, malo vlastnú budovu so sálou a javiskom pre divadelné hry. V Točnici v roku 1928 bola založená Slovenská evanjelická jednota a 12.5.1929 mala posviacku svojej zástavy, mládež pri tejto príležitosti zahrala  divadelnú hru „Čertov mlyn“. V roku 1950 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo.