Špeciálny spôsob hlasovania.

Obec Točnica, prijíma žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov, výlučne telefonicky, do 28. októbra 2022 do 12. hodiny a to u zapisovateľky miestnej volebnej komisie: Jana Koristeková, č. t. 0905479892. Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo...